Siedziba:
ul. Stalmacha 43 b
43- 430 Skoczów
tel./fax (0-33) 853 14 90
tel./fax (0-33) 858 46 49
tel./fax (0-33) 858 46 59

Oddział:
ul. Armii Krajowej 220
43-300 Bielsko - Biała
tel. (0-33) 829 46 12
tel./fax (0-33) 822 08 07Oferta usług:W zakresie doradztwa podatkowego oferujemy:
- porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego;
- pomoc w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
- reprezentowanie klientów przed organami kontroli podatkowej;
- przygotowanie odwołań od decyzji naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
- przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe;
- wycena znaków firmowych.


W zakresie usług księgowych oferujemy między innymi:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
- prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT;
- obliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji i zeznań rocznycn PIT, CIT, VAT;
- prowadzenie ewidencji przychodów;
- prowadzenie karty podatkowej;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- sporządzanie sprawozdania finansowego;
- sporządzanie sprawozdania finansowego i wszelkiej dokumentacji związanej z badaniem przez biegłego rewidenta;
- sporządzanie sprawozdań GUS;
- obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej oraz z dotacji budżetowych;
- prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska;
- sporządzanie wniosków kredytowych.

W ramach usługi kadrowej oferujemy:
- prowadzenie spraw kadrowych;
- prowadzenie spraw płacowych;
- prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- sporządzanie sprawozdań GUS;
- sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowych Urzędów Pracy;
- sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON;
- sporządzanie umów cywilnoprawnych;
- sporządzanie informacji rocznych do urzędu skarbowego;
- sporządzanie i przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS;
- sporządzanie ewidencji czasu pracy;
- rozliczanie urlopów;
- informowanie o terminach badań lekarski oraz szkoleń bhp pracowników;
- sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną. 

Oferujemy także wynajem sali konferencyjnej dużej i małej. Nasze sale szczególnie polecamy przy organizacji szkoleń, kursów językowych, komputerowych, rekrutacji, spotkań większych grup, prezentacji usług czy towarów, oraz do pracy biurowej.
Na zlecenie naszych klientów organizujemy szkolenia.


hosting, kolokacja, strony www